foto: Literatuurmuseum

Extra investering van € 10 miljoen in de culturele sector

Vorig jaar juni maakte Bussemaker al bekend dat ze € 18,5 miljoen extra investeert in de culturele sector in de komende periode. Vandaag voegt de bewindsvrouw daar nog eens € 10 miljoen hieraan toe. Het totale bedrag voor de komende periode is dus 28,5 miljoen extra.  Bussemaker komt met het extra geld tegemoet aan ‘het dringende beroep’ van de Raad voor Cultuur om ‘de financiering van de cultuursector op peil te houden’.

De investering van € 10 miljoen in cijfers

 • € 3,1 miljoen  voor festivals in Nederland via het Fonds Podiumkunsten
 • € 1,2 miljoen voor uitbreiding Cultuureducatie met Kwaliteit in het vmbo via het Fonds voor Cultuurparticipatie
 • € 1,2 miljoen voor de impuls muziekonderwijs via het Fonds voor Cultuurparticipatie
 • € 700.000,- voor presentatie-instellingen via het Mondriaan Fonds
 • € 700.000,- voor muziektheater via het Fonds Podiumkunsten
 • € 500.000.- voor de verbetering van de arbeidsmarktpositie van kunstenaars
 • € 450.000,- voor talentontwikkeling in de regio via het Fonds Podiumkunsten
 • € 400.000,- voor de Dutch Design Week via het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • € 400.000,- voor festivals via het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • € 350.000,- voor literaire festivals via het Nederlands Letterenfonds
 • € 350.000,- voor festivals via het Fonds voor Cultuurparticipatie
 • € 250.000,- voor het Letterkundig Museum
 • € 150.000,- voor Museum Meermanno
 • € 150.000,- voor Huis Doorn
 • € 125.000,- voor Slot Loevestein

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/09/20/meer-geld-voor-meer-cultuur